TWORZYMY STRATEGIE

Sprzedaży i Marketingu

OUTSOURSING


Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić
do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” Henry Ford

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:

Badania przeprowadzone w 2002 r. przez portal Information Week na 700 przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych wskazały, że ponad 60% respondentów wskazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze

Zakres działania:

Proces wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie można podzielić na dwanaście podstawowych etapów:

 1. sprecyzowanie celów i wymagań,
 2. zaplanowanie procesu,
 3. określenie potencjalnych dostawców, stopnia ich zainteresowania kontraktem i nawiązanie kontaktów,
 4. rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
 5. rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
 6. wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków,
 7. ocena odpowiedzi dostawców i dalsze rozmowy,
 8. uzyskanie aprobaty kierownictwa wyższego szczebla w koniecznych sprawach,
 9. wyznaczenie i szkolenie zespołu ds. zarządzania kontraktem,
 10. negocjowanie kontraktu i uzgodnienie charakterystyki świadczonej usługi,
 11. okres przejściowy wyznaczony przez wcześniejsze etapy procesu,
 12. zarządzanie kontraktem w sposób uzgodniony z dostawcą w fazie negocjacyjnej.
Eskada Group Wszystkie Prawa zastrzeżone 2014
Regulamin Polityki cookies | Projekt i wykonanie www.futureindesign.com