TWORZYMY STRATEGIE

Sprzedaży i Marketingu

AUDYTY


Audyty to nieodzowna czynność w każdym businessie.

Celem audytu może być weryfikacja, czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami.

Audyt ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz w politykach.

Audyt to ocena zgodności teraz i w przeszłości.

 

 

Eskada Group Wszystkie Prawa zastrzeżone 2014
Regulamin Polityki cookies | Projekt i wykonanie www.futureindesign.com